קופות גמל

צילום: shutterstock
קריאה נכונה
 
  • קרנות השתלמות
  • קופות גמל
קופות גמל בולטות
סנן תוצאות לפי התמחות ראשית
מנהלות מעל 700 מיליון שקל
גוף מנהל
 
 
קופת גמל
 
 
ממוצע חודשי 12 חודשים
 
 
12 חודשים אחרונים
 
 
ממוצע שנתי
3 שנים
 
 
מדד שארפ
מילון כלכליסט
מדד שארפ
מדד שארפ מבטא את היחס שבין תשואה לסיכון. ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר, כך היחס בין תשואה לסיכון טוב יותר.
 
 
צבירה נטו
מילון כלכליסט
צבירה נטו
צבירה נטו מציג את השינוי בנכסים של הקופה / קרן השתלמות, צבירה נטו מתחשבת בהפקדות ובמשיכות שבוצעו על ידי מחזיקי הקופות / קרנות השתלמות וכן בהעברות בין הקופות.
 
 
דש ניהול קופות גמל
מיטב דש גמל כללי
0.47% 5.82% 3.94% 1.04 -689.69
החברה לניהול קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות
קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
0.47% 5.80% 3.88% 0.99 -64.09
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי
0.44% 5.34% 3.32% 0.90 -171.51
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מנורה מבטחים יותר מסלול ד
0.36% 4.34% 3.82% 1.16 77.60
כלל פנסיה וגמל
כלל תמר כללי
0.33% 4.05% 3.26% 0.91-1701.72
ממוצע 0.31% 3.84% 3.40% 0.99 -334.24
כלל פנסיה וגמל
בר
0.30% 3.72% 3.23% 0.90 -166.50
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל
שיבולת-תגמולים
0.13% 1.64% 2.34% 1.05 -8.32
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס גמל בניהול אישי
0.00% 0.00%---- 50.34
הנתונים מעודכנים לינואר 2017
מנהלות 300 מיליון שקל עד 700 מיליון שקל
גוף מנהל
 
 
קופת גמל
 
 
ממוצע חודשי 12 חודשים
 
 
12 חודשים אחרונים
 
 
ממוצע שנתי
3 שנים
 
 
מדד שארפ
מילון כלכליסט
מדד שארפ
מדד שארפ מבטא את היחס שבין תשואה לסיכון. ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר, כך היחס בין תשואה לסיכון טוב יותר.
 
 
צבירה נטו
מילון כלכליסט
צבירה נטו
צבירה נטו מציג את השינוי בנכסים של הקופה / קרן השתלמות, צבירה נטו מתחשבת בהפקדות ובמשיכות שבוצעו על ידי מחזיקי הקופות / קרנות השתלמות וכן בהעברות בין הקופות.
 
 
מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מחוג מסלול כללי
0.50% 6.18% 4.89% 1.30 -31.05
חברה לניהול קופת גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (1965)
אוניברסיטת ת"א - מסלול כללי
0.41% 4.97% 3.00% 0.67 -42.23
ללא
סוכנות-תגמולים
0.23% 2.81% 3.35% 0.99 -20.36
ממוצע 0.23% 2.79% 3.75% 0.99 69.81
דש ניהול קופות גמל
מיטב גמל בניהול אישי
0.00% 0.00%---- 267.84
קל גמל ופנסיה בע"מ
איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי
0.00% 0.00%---- 174.87
הנתונים מעודכנים לינואר 2017