תעודות סל

פורטל פיננסי
זירת המניות – מדריך למשתמש
תעודת סל
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
דמי ניהול*
תמורה*
מס' עסקאות
12,860.000.00%-0.46%0.78%0.12%3,317.281
12,880.000.31%-0.16%0.86%0.12%4,176.375
1,417.000.28%-0.14%-3.61%0.12%2,303.265
678.600.16%2.80%-3.06%1.02%1,913.262
6,540.00-0.26%2.35%-3.02%1.00%1,343.360
1,287.000.23%-0.31%0.70%0.11%2,177.153
1,287.000.16%-0.39%0.78%0.12%4,021.150
14,130.000.50%-0.14%-3.48%0.12%3,204.550
998.30-0.37%-1.16%16.05%0.52%813.245
1,691.00-0.88%-0.24%12.43%0.45%821.042
16,690.00-0.54%0.54%13.00%0.50%874.136
9,636.00-0.38%-1.00%15.93%0.52%1,622.335
1,685.00-0.65%0.30%12.63%0.50%935.735
1,419.000.21%-0.14%-3.47%0.00%1,184.734
1,419.000.28%-0.21%-3.54%0.00%1,448.033
1,284.000.23%-0.31%0.71%0.12%1,120.930
1,004.00-0.20%-1.08%16.20%0.52%754.327
2,627.000.65%1.08%-2.34%0.82%314.326
958.300.50%-0.23%-12.00%0.52%503.523
5,168.00-0.02%-0.67%19.08%0.52%522.220
15,930.00-0.56%-0.25%8.74%0.52%433.319
1,287.000.16%-0.39%0.86%0.12%901.819
16,660.000.18%-1.59%21.08%0.52%2,949.018
1,712.00-1.15%-0.23%12.48%0.52%988.016
525.400.08%-0.74%19.19%0.52%263.615
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 69)
תעודת סל
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
דמי ניהול*
תמורה*
מס' עסקאות
606.20-0.31%0.88%-2.19%0.62%2,015.565
6,274.002.00%0.48%-24.90%0.00%661.151
7,298.00-0.52%-3.25%0.11%2.37%425.041
696.000.24%1.28%-18.38%0.77%2,105.625
808.401.95%-0.48%-20.82%0.00%41.79
6,513.00-0.26%0.26%-12.48%0.00%84.27
707.900.13%0.60%-1.53%0.00%91.75
1,247.00-0.24%0.32%4.26%0.02%460.94
953.400.57%0.71%-14.26%0.00%71.13
1,019.000.30%0.89%-0.88%0.00%28.12
11,370.00-0.18%0.89%4.99%0.00%22.71
7,914.001.02%1.31%-15.20%0.00%10.31
1,165.000.00%0.00%3.93%0.03%0.00
1,065.000.00%0.66%6.67%0.75%0.00
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-14 מתוך 14)