תעודות סל

פורטל פיננסי
זירת המניות – מדריך למשתמש
תעודת סל
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
דמי ניהול*
תמורה*
מס' עסקאות
12,910.000.00%-0.23%1.18%0.12%4,526.6100
14,130.000.07%-0.14%-3.48%0.12%23,036.593
1,417.000.00%-0.21%-3.61%0.12%23,223.387
1,026.00-0.19%-0.39%19.27%0.52%3,954.887
12,930.000.15%-0.08%1.25%0.12%2,985.683
15,910.000.38%1.86%7.72%0.50%2,671.471
1,611.000.56%1.83%7.69%0.50%3,214.862
1,620.000.62%2.14%7.71%0.45%1,544.159
1,419.000.07%-0.14%-3.47%0.00%2,863.850
1,419.000.07%-0.14%-3.60%0.00%22,154.549
16,920.00-0.12%-0.24%15.49%0.52%1,102.447
9,888.00-0.26%-0.57%18.96%0.52%2,037.547
1,290.00-0.15%-0.39%1.02%0.12%3,216.146
1,638.000.49%1.68%7.62%0.52%2,911.839
1,418.000.07%-0.21%-3.60%0.00%5,632.538
16,930.00-0.29%0.89%23.04%0.52%1,213.537
1,290.000.00%-0.54%0.94%0.11%629.334
1,028.000.29%-0.29%19.51%0.52%1,378.234
5,120.00-1.27%-2.44%17.97%0.52%951.933
1,289.000.08%-0.39%1.10%0.12%4,742.531
1,616.000.56%1.89%7.66%0.52%1,281.230
7,094.00-1.98%-1.60%5.19%1.00%342.528
1,293.000.23%0.00%1.33%0.12%1,515.624
1,166.001.22%2.37%7.07%0.52%407.723
1,606.000.12%1.39%14.14%0.52%907.721
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 67)
תעודת סל
שער אחרון
שינוי יומי
שינוי שבועי
שינוי שנתי
דמי ניהול*
תמורה*
מס' עסקאות
7,104.00-0.84%-3.64%-14.96%0.00%452.241
6,766.001.39%0.99%-7.19%1.52%556.434
6,631.001.38%0.17%-10.90%0.00%709.322
7,647.000.58%0.49%-18.06%0.00%115.710
674.000.15%0.90%-20.96%0.77%1,555.010
899.50-0.04%-2.69%-11.90%0.00%16.14
603.000.40%0.84%-2.71%0.62%411.24
929.00-1.06%-1.06%-16.46%0.00%185.62
11,330.000.00%0.00%4.62%0.00%45.31
1,244.00-0.24%-0.08%4.01%0.02%39.81
1,009.000.00%0.30%-1.85%0.00%0.00
1,171.000.00%0.09%4.46%0.03%0.00
700.200.00%0.33%-2.60%0.00%0.00
1,060.000.00%0.00%6.17%0.75%0.00
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-14 מתוך 14)