מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
+0.56%
+7.8
1,410.8
1.26% 0.96% -4.08%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 543.0
 • 765.0
 • 4,590.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.7%) 2
 • (20.0%) 7
 • (71.4%) 25
 • (2.9%) 1
1,479.01,378.7
מדד ת"א 125
+0.57%
+7.2
1,274.7
1.26% 1.85% -0.60%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 753.0
 • 1,003.0
 • 6,510.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.5%) 19
 • (45.0%) 59
 • (38.2%) 50
 • (2.3%) 3
1,296.21,196.3
מדד ת"א 90
+0.85%
+8.6
1,022.5
1.50% 4.90% 13.73%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 210.0
 • 197.5
 • 1,919.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.7%) 17
 • (54.2%) 52
 • (26.0%) 25
 • (2.1%) 2
1,013.9739.8
מדד ת"א SME60
+0.33%
+2.6
775.2
1.69% -0.32% 2.23%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 21.0
 • 41.1
 • 672.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.0%) 9
 • (55.0%) 33
 • (16.7%) 10
 • (13.3%) 8
808.2599.6
מדד ת"א טק-עילית
+1.01%
+3.8
385.0
2.19% 2.62% 0.84%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 129.0
 • 141.3
 • 1,543.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (23.6%) 13
 • (49.1%) 27
 • (20.0%) 11
 • (7.3%) 4
385.8315.8
מדד ת"א גלובל-בלוטק
+1.01%
+3.7
366.3
1.87% 0.76% -2.77%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 278.0
 • 260.7
 • 2,412.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (29.1%) 25
 • (41.8%) 36
 • (18.6%) 16
 • (10.5%) 9
380.6314.3
מדד ת"א טכנולוגיה
+1.14%
+5.5
491.9
2.04% 1.95% 5.31%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 124.0
 • 111.5
 • 1,178.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (33.3%) 17
 • (47.1%) 24
 • (11.8%) 6
 • (7.8%) 4
496.7376.5
מדד ת"א ביומד
+0.67%
+2.6
392.2
1.73% -0.68% -12.21%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 140.0
 • 124.4
 • 757.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (20.6%) 7
 • (35.3%) 12
 • (29.4%) 10
 • (14.7%) 5
485.1384.2
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
+0.92%
+6.2
915.9
0.68% -0.56% -7.16%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 71.9
 • 65.1
 • 627.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (35.0%) 7
 • (40.0%) 8
 • (20.0%) 4
 • (5.0%) 1
1,074.5895.0
מדד ת"א נפט וגז
-0.07%
-0.8
1,107.1
1.10% 3.27% -1.01%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 23.9
 • 45.2
 • 426.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (50.0%) 7
 • (50.0%) 7
 • (0.0%) 0
1,143.7868.2
מדד ת"א פיננסים
+0.13%
+2.0
1,577.6
1.80% 2.46% 8.12%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 170.0
 • 219.0
 • 1,401.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.5%) 3
 • (46.2%) 12
 • (38.5%) 10
 • (3.8%) 1
1,607.41,161.8
מדד ת"א נדל"ן
-0.09%
-0.5
533.5
0.23% 3.66% 16.39%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 90.3
 • 104.4
 • 1,174.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.6%) 4
 • (57.8%) 41
 • (23.9%) 17
 • (12.7%) 9
534.0388.4
מדד ת"א בנקים-5
-0.59%
-9.8
1,655.2
1.22% 3.52% 4.83%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 141.0
 • 191.7
 • 1,105.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
 • (100.0%) 5
 • (0.0%) 0
1,691.71,271.0
מדד ת"א ביטוח-פלוס
+1.03%
+15.9
1,561.7
2.86% 2.47% 13.90%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 27.0
 • 23.7
 • 241.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (17.6%) 3
 • (70.6%) 12
 • (5.9%) 1
 • (5.9%) 1
1,602.21,085.1
מדד ת"א צמיחה
+0.81%
+11.3
1,397.7
1.83% 4.46% 11.21%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 71.3
 • 36.9
 • 260.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (19.1%) 27
 • (53.3%) 75
 • (17.0%) 24
 • (10.6%) 15
1,386.41,049.5
מדד ת"א All Share
+0.51%
+6.6
1,286.8
1.35% 3.14% 3.08%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 846.0
 • 900.9
 • 7,442.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.6%) 55
 • (50.3%) 167
 • (25.3%) 84
 • (7.8%) 26
1,284.11,182.5
מדד תל-דיב
+0.44%
+7.2
1,654.6
1.07% 2.48% 10.99%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 368.0
 • 366.2
 • 2,534.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.5%) 6
 • (43.7%) 21
 • (41.7%) 20
 • (2.1%) 1
1,652.21,264.9
מדד ת"א מעלה
+0.47%
+6.8
1,440.3
1.02% 2.44% 5.44%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 427.0
 • 426.4
 • 2,626.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (19.4%) 6
 • (35.5%) 11
 • (41.9%) 13
 • (3.2%) 1
1,450.51,127.2
* כל המניות וההמירים
+0.90%
+9.6
1,071.9
1.45% 0.97% -0.46%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.2%) 71
 • (55.3%) 259
 • (20.5%) 96
 • (9.0%) 42
1,157.01,038.1
* מדד מניות כללי
+0.90%
+9.9
1,097.6
1.45% 0.97% -0.50%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.8%) 71
 • (54.4%) 244
 • (20.7%) 93
 • (9.1%) 41
1,185.81,063.2
* מדד יתר מניות
+0.39%
+8.7
2,243.3
1.64% 3.01% 7.86%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.4%) 52
 • (58.2%) 185
 • (13.5%) 43
 • (11.9%) 38
2,247.41,693.3
26/04/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 26/04/2017 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-0.57%
-9.8
1,723.3
1.31% 3.24% 4.76%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
 • (100.0%) 9
 • (0.0%) 0
1,767.11,319.9
מדד חברות ביטוח
+1.26%
+20.7
1,644.6
3.94% 3.08% 13.63%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.3%) 1
 • (71.4%) 5
 • (14.3%) 1
 • (0.0%) 0
1,699.51,129.1
מסחר ושרותים
+0.37%
+5.1
1,384.6
-0.18% 0.72% 1.82%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (25.7%) 18
 • (57.1%) 40
 • (14.3%) 10
 • (2.9%) 2
1,403.71,198.0
נדל"ן ובינוי
-0.02%
-0.2
946.2
0.47% 3.20% 16.63%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.1%) 6
 • (63.6%) 63
 • (20.2%) 20
 • (10.1%) 10
946.4672.7
חברות תעשיה
+0.01%
+0.1
1,268.9
0.74% 3.67% 7.23%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.8%) 5
 • (60.9%) 39
 • (26.6%) 17
 • (4.7%) 3
1,630.71,129.2
חברות השקעה ואחזקות
+0.07%
+0.5
649.2
1.21% 3.14% 13.62%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.6%) 7
 • (52.1%) 25
 • (18.8%) 9
 • (14.6%) 7
648.8471.5
חיפושי נפט וגז
-0.30%
-4.7
1,579.4
1.29% 2.10% -1.24%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.3%) 1
 • (57.9%) 11
 • (36.8%) 7
 • (0.0%) 0
1,640.11,291.1
כימיה גומי ופלסטיק
-0.21%
-5.4
2,587.6
0.74% 0.34% 0.40%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (66.6%) 10
 • (26.7%) 4
 • (6.7%) 1
3,784.72,437.3
26/04/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של