מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.42%
-6.0
1,438.6
0.03% 1.35% -2.19%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 699.0
 • 673.9
 • 1,766.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (50.0%) 17
 • (44.1%) 15
 • (5.9%) 2
1,479.01,378.7
מדד ת"א 125
-0.44%
-5.7
1,292.2
-0.01% -0.28% 0.77%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 852.0
 • 888.5
 • 2,075.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.2%) 8
 • (39.5%) 51
 • (41.1%) 53
 • (13.2%) 17
1,305.81,196.3
מדד ת"א 90
-0.54%
-5.5
1,014.1
-0.18% -5.38% 12.80%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 152.0
 • 174.8
 • 339.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.4%) 8
 • (35.8%) 34
 • (40.0%) 38
 • (15.8%) 15
1,083.8739.8
מדד ת"א SME60
-0.32%
-2.5
775.9
-0.02% -3.10% 2.32%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 32.0
 • 27.1
 • 111.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.1%) 5
 • (35.5%) 22
 • (48.3%) 30
 • (8.1%) 5
819.5599.6
מדד ת"א טק-עילית
-0.89%
-3.5
387.8
0.02% -3.50% 1.59%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 117.0
 • 123.8
 • 307.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.1%) 5
 • (36.4%) 20
 • (41.8%) 23
 • (12.7%) 7
405.5317.2
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.78%
-2.9
368.2
0.26% -3.22% -2.27%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 242.0
 • 230.8
 • 715.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.3%) 9
 • (31.0%) 27
 • (40.3%) 35
 • (18.4%) 16
383.3315.0
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.98%
-5.0
506.0
-0.61% -3.07% 8.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 107.0
 • 103.0
 • 264.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.8%) 6
 • (33.3%) 17
 • (39.2%) 20
 • (15.7%) 8
529.0376.7
מדד ת"א ביומד
-0.40%
-1.5
380.4
1.31% -3.28% -14.85%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 107.0
 • 108.1
 • 442.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 3
 • (28.6%) 10
 • (39.9%) 14
 • (22.9%) 8
484.0372.3
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-1.34%
-11.7
866.0
-2.07% -7.31% -12.22%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 93.0
 • 66.9
 • 251.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.0%) 3
 • (5.0%) 1
 • (55.0%) 11
 • (25.0%) 5
1,074.5877.1
מדד ת"א נפט וגז
-0.71%
-7.7
1,088.6
-2.02% -9.34% -2.67%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 41.0
 • 40.0
 • 217.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (27.3%) 3
 • (72.7%) 8
 • (0.0%) 0
1,204.1906.2
מדד ת"א פיננסים
-0.39%
-6.4
1,637.2
-0.79% -1.77% 12.21%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 249.0
 • 193.0
 • 791.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.7%) 2
 • (34.6%) 9
 • (46.2%) 12
 • (11.5%) 3
1,668.91,161.8
מדד ת"א נדל"ן
+0.36%
+1.9
529.4
1.26% -1.94% 15.48%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 89.8
 • 102.1
 • 282.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.6%) 7
 • (42.4%) 31
 • (37.0%) 27
 • (11.0%) 8
557.5388.4
מדד ת"א בנקים-5
-0.32%
-5.5
1,696.9
-1.55% -0.68% 7.47%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 219.0
 • 169.7
 • 751.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (20.0%) 1
 • (80.0%) 4
 • (0.0%) 0
1,743.51,271.0
מדד ת"א ביטוח-פלוס
-0.90%
-14.5
1,602.0
-0.60% -4.46% 16.85%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 28.8
 • 20.2
 • 57.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.8%) 2
 • (23.5%) 4
 • (47.1%) 8
 • (17.6%) 3
1,685.61,085.1
מדד ת"א צמיחה
-0.36%
-5.1
1,423.7
-0.17% -4.24% 13.28%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 31.9
 • 36.9
 • 98.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (14.1%) 20
 • (34.5%) 49
 • (35.9%) 51
 • (15.5%) 22
1,494.81,049.5
מדד ת"א All Share
-0.31%
-4.0
1,289.8
-0.02% -3.78% 3.32%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 916.0
 • 787.0
 • 2,202.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.9%) 33
 • (36.6%) 122
 • (40.3%) 134
 • (13.2%) 44
1,352.01,182.5
מדד תל-דיב
+0.03%
+0.4
1,659.1
0.15% -3.48% 11.29%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 417.0
 • 336.6
 • 952.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.5%) 4
 • (46.9%) 22
 • (34.0%) 16
 • (10.6%) 5
1,731.81,264.9
מדד ת"א מעלה
-0.35%
-5.3
1,483.2
0.14% 0.95% 8.58%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 417.0
 • 344.5
 • 1,145.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.2%) 1
 • (38.7%) 12
 • (42.0%) 13
 • (16.1%) 5
1,493.21,127.2
* כל המניות וההמירים
-0.50%
-5.4
1,085.5
0.33% 0.50% 0.80%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.6%) 45
 • (45.3%) 212
 • (33.1%) 155
 • (12.0%) 56
1,157.01,038.1
* מדד מניות כללי
-0.50%
-5.6
1,111.6
0.33% 0.51% 0.77%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.1%) 45
 • (44.7%) 200
 • (32.9%) 147
 • (12.3%) 55
1,185.81,063.2
* מדד יתר מניות
-0.15%
-3.4
2,274.7
-0.09% -4.37% 9.37%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.6%) 37
 • (46.9%) 149
 • (29.6%) 94
 • (11.9%) 38
2,396.21,693.3
27/06/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 27/06/2017 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-0.29%
-5.1
1,774.4
-1.50% -0.54% 7.87%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (55.6%) 5
 • (44.4%) 4
 • (0.0%) 0
1,821.61,319.9
מדד חברות ביטוח
-1.38%
-23.2
1,679.3
-0.94% -5.07% 16.03%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (28.6%) 2
 • (28.6%) 2
 • (42.8%) 3
1,784.31,129.1
מסחר ושרותים
-1.04%
-14.2
1,368.9
-1.30% -5.11% 0.66%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.8%) 2
 • (44.4%) 32
 • (38.9%) 28
 • (13.9%) 10
1,459.31,198.0
נדל"ן ובינוי
+0.72%
+6.8
943.2
1.36% 0.03% 16.26%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.2%) 8
 • (48.9%) 48
 • (32.7%) 32
 • (10.2%) 10
988.6672.7
חברות תעשיה
+0.47%
+6.2
1,315.2
0.47% 0.33% 11.15%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.5%) 8
 • (51.5%) 33
 • (34.4%) 22
 • (1.6%) 1
1,630.71,129.2
חברות השקעה ואחזקות
-1.00%
-6.5
646.9
-1.48% -5.22% 13.21%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.3%) 8
 • (47.0%) 23
 • (20.4%) 10
 • (16.3%) 8
682.5471.5
חיפושי נפט וגז
-0.60%
-9.6
1,598.2
-1.37% -8.40% -0.06%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (43.8%) 7
 • (56.2%) 9
 • (0.0%) 0
1,760.51,341.5
כימיה גומי ופלסטיק
+0.60%
+16.1
2,676.4
0.66% 2.94% 3.85%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.3%) 2
 • (66.7%) 10
 • (20.0%) 3
 • (0.0%) 0
3,784.72,437.3
27/06/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של