מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 25
-1.27%
-32.5
1,421.5
-1.97% -3.35% -3.35%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 825.0
 • 621.5
 • 2,258.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (20.0%) 5
 • (36.0%) 9
 • (44.0%) 11
1,502.71,382.3
מדד ת"א 100
-1.02%
-23.0
1,248.1
-1.65% -2.67% -2.67%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,070.9
 • 810.2
 • 2,402.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.0%) 2
 • (22.0%) 22
 • (56.0%) 56
 • (20.0%) 20
1,296.21,180.8
מדד ת"א 75
-0.70%
-7.6
903.3
-0.79% 0.47% 0.47%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 245.0
 • 154.0
 • 313.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.7%) 2
 • (22.7%) 17
 • (62.6%) 47
 • (12.0%) 9
920.4674.4
מדד ת"א יתר 50
-1.19%
-25.2
782.2
-2.58% 3.15% 3.15%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 36.8
 • 27.4
 • 86.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.0%) 1
 • (16.3%) 8
 • (69.5%) 34
 • (12.2%) 6
808.2541.6
מדד ת"א טק-עילית
-0.85%
-7.2
372.1
-1.40% -2.53% -2.53%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 221.0
 • 103.3
 • 586.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.5%) 1
 • (25.0%) 10
 • (55.0%) 22
 • (17.5%) 7
385.8277.7
מדד ת"א בלוטק
-0.79%
-6.5
368.6
-1.19% -2.17% -2.17%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 230.0
 • 110.2
 • 589.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.7%) 4
 • (31.4%) 22
 • (40.0%) 28
 • (22.9%) 16
380.6275.9
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.37%
-5.5
476.9
-0.37% 2.10% 2.10%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 177.0
 • 81.6
 • 536.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.0%) 3
 • (46.5%) 20
 • (37.2%) 16
 • (9.3%) 4
482.4334.7
מדד ת"א ביומד
-1.82%
-14.2
419.5
-3.27% -6.10% -6.10%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 52.6
 • 27.1
 • 83.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.7%) 1
 • (7.4%) 2
 • (44.5%) 12
 • (44.4%) 12
496.6364.1
מדד ת"א תקשורת
-2.50%
-35.8
959.6
-3.60% -2.73% -2.73%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 50.8
 • 44.0
 • 141.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (16.7%) 1
 • (0.0%) 0
 • (33.3%) 2
 • (50.0%) 3
1,101.8895.0
מדד ת"א נפט וגז
-1.88%
-21.2
1,109.3
-1.31% -0.82% -0.82%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 51.6
 • 32.5
 • 108.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (11.1%) 1
 • (66.7%) 6
 • (22.2%) 2
1,143.7818.2
מדד ת"א פיננסים
-1.96%
-37.7
1,444.8
-1.37% -0.98% -0.98%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 249.0
 • 145.4
 • 367.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (15.0%) 3
 • (50.0%) 10
 • (35.0%) 7
1,482.51,101.7
מדד ת"א נדל"ן 15
-0.98%
-5.3
470.6
-1.02% 2.66% 2.66%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 111.0
 • 62.9
 • 162.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (13.3%) 2
 • (80.0%) 12
 • (6.7%) 1
499.2360.7
מדד ת"א בנקים
-2.39%
-53.2
1,568.5
-2.59% -0.66% -0.66%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 222.0
 • 127.3
 • 343.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (0.0%) 0
 • (20.0%) 1
 • (80.0%) 4
1,621.71,213.8
מדד ת"א ביטוח
-1.10%
-18.9
1,334.6
0.95% -2.66% -2.66%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 20.5
 • 12.0
 • 45.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (16.7%) 1
 • (66.6%) 4
 • (16.7%) 1
1,384.51,032.5
מדד ת"א יתר מאגר
-0.72%
-24.6
1,313.6
-1.33% 4.52% 4.52%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 66.3
 • 47.3
 • 144.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.6%) 9
 • (35.0%) 48
 • (43.8%) 60
 • (14.6%) 20
1,338.7947.0
מדד ת"א מאגר
-0.83%
-19.7
1,215.6
-1.47% -2.63% -2.63%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 1,137.2
 • 699.1
 • 2,433.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.6%) 11
 • (29.5%) 70
 • (49.0%) 116
 • (16.9%) 40
1,285.61,170.8
מדד תל-דיב
-1.15%
-19.8
1,481.3
-0.93% -0.64% -0.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 420.0
 • 304.0
 • 1,971.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (18.4%) 7
 • (57.9%) 22
 • (23.7%) 9
1,517.91,177.0
מדד ת"א מעלה
-0.53%
-11.4
1,390.0
-1.19% 1.76% 1.76%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 596.0
 • 379.3
 • 2,124.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (35.5%) 11
 • (51.6%) 16
 • (12.9%) 4
1,419.01,080.5
* כל המניות וההמירים
-0.71%
-7.5
1,055.0
-1.10% -2.02% -2.02%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.5%) 35
 • (43.7%) 204
 • (34.7%) 162
 • (14.1%) 66
1,174.11,043.1
* מדד מניות כללי
-0.71%
-7.7
1,080.6
-1.10% -2.05% -2.05%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.8%) 35
 • (42.7%) 191
 • (34.7%) 155
 • (14.8%) 66
1,204.01,068.7
* מדד יתר מניות
-0.46%
-10.0
2,170.1
-0.06% 4.34% 4.34%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.5%) 33
 • (48.7%) 169
 • (28.5%) 99
 • (13.3%) 46
2,180.81,533.6
19/01/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 19/01/2017 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-2.36%
-38.6
1,634.2
-2.47% -0.66% -0.66%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (11.1%) 1
 • (33.3%) 3
 • (55.6%) 5
1,687.51,256.8
מדד חברות ביטוח
-1.21%
-17.0
1,406.9
0.78% -2.79% -2.79%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (28.6%) 2
 • (57.1%) 4
 • (14.3%) 1
1,459.21,079.4
מסחר ושרותים
-1.38%
-18.7
1,353.5
-2.31% -0.47% -0.47%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 6
 • (51.4%) 36
 • (27.1%) 19
 • (12.9%) 9
1,392.01,198.0
נדל"ן ובינוי
-0.77%
-6.4
830.8
-0.53% 2.41% 2.41%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.3%) 7
 • (39.6%) 38
 • (42.7%) 41
 • (10.4%) 10
848.8625.0
חברות תעשיה
-0.73%
-8.9
1,218.9
-1.57% 3.00% 3.00%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.7%) 3
 • (40.6%) 26
 • (46.9%) 30
 • (7.8%) 5
1,758.81,129.2
חברות השקעה ואחזקות
-1.18%
-7.0
590.6
-0.71% 3.35% 3.35%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (12.8%) 6
 • (46.8%) 22
 • (23.4%) 11
 • (17.0%) 8
597.6443.0
חיפושי נפט וגז
-2.17%
-34.5
1,587.6
-0.71% -0.73% -0.73%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.6%) 1
 • (38.8%) 7
 • (38.9%) 7
 • (16.7%) 3
1,640.11,176.8
כימיה גומי ופלסטיק
-1.44%
-39.3
2,726.7
-2.90% 5.80% 5.80%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (33.3%) 5
 • (60.0%) 9
 • (6.7%) 1
4,148.92,437.3
19/01/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של