מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.37%
-5.2
1,389.3
-0.37% -4.00% -5.54%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 204.0
 • 687.8
 • 1,930.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.6%) 3
 • (20.0%) 7
 • (68.5%) 24
 • (2.9%) 1
1,479.01,363.5
מדד ת"א 125
-0.29%
-3.7
1,256.4
-0.29% -3.13% -2.03%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 312.0
 • 884.6
 • 2,672.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.9%) 9
 • (26.7%) 35
 • (58.0%) 76
 • (8.4%) 11
1,315.71,214.3
מדד ת"א 90
-0.03%
-0.3
997.4
-0.03% -1.10% 10.94%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 107.0
 • 160.6
 • 741.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.3%) 6
 • (29.2%) 28
 • (54.1%) 52
 • (10.4%) 10
1,083.8739.8
מדד ת"א SME60
-0.10%
-0.7
729.6
-0.10% -2.70% -3.79%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 17.0
 • 28.8
 • 132.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.2%) 5
 • (32.8%) 20
 • (39.3%) 24
 • (19.7%) 12
819.5621.5
מדד ת"א טק-עילית
-0.45%
-1.7
382.4
-0.45% -2.04% 0.18%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 63.8
 • 117.6
 • 437.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.0%) 4
 • (33.3%) 19
 • (36.9%) 21
 • (22.8%) 13
405.5321.7
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.41%
-1.4
348.0
-0.41% -3.94% -7.62%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 85.5
 • 233.3
 • 1,031.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.1%) 6
 • (31.0%) 26
 • (38.1%) 32
 • (23.8%) 20
383.3319.1
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.41%
-2.1
501.5
-0.41% -1.68% 7.36%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 56.0
 • 98.2
 • 366.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.0%) 1
 • (41.1%) 21
 • (37.3%) 19
 • (19.6%) 10
529.0376.7
מדד ת"א ביומד
-0.32%
-1.1
349.0
-0.32% -4.39% -21.89%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 27.4
 • 111.7
 • 520.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (15.6%) 5
 • (15.6%) 5
 • (37.5%) 12
 • (31.3%) 10
484.0335.6
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
+0.17%
+1.4
840.2
0.17% -1.59% -14.84%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 18.1
 • 74.7
 • 251.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (42.9%) 9
 • (47.6%) 10
 • (9.5%) 2
1,074.5816.7
מדד ת"א נפט וגז
+1.55%
+15.9
1,042.0
1.55% -3.70% -6.83%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 15.2
 • 37.2
 • 248.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (36.3%) 4
 • (9.1%) 1
 • (27.3%) 3
 • (27.3%) 3
1,204.1906.2
מדד ת"א פיננסים
-0.42%
-7.0
1,676.5
-0.42% 0.45% 14.90%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 82.9
 • 186.0
 • 578.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.7%) 1
 • (44.5%) 12
 • (40.7%) 11
 • (11.1%) 3
1,704.51,162.7
מדד ת"א נדל"ן
+0.19%
+1.0
521.7
0.19% 0.74% 13.81%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 42.6
 • 97.4
 • 434.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.7%) 7
 • (37.5%) 27
 • (48.6%) 35
 • (4.2%) 3
557.5388.4
מדד ת"א בנקים-5
+0.64%
+11.5
1,814.4
0.64% 3.89% 14.92%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 66.6
 • 160.4
 • 447.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (60.0%) 3
 • (40.0%) 2
 • (0.0%) 0
1,812.61,271.0
מדד ת"א ביטוח-פלוס
-1.27%
-20.3
1,579.3
-1.27% -2.34% 15.19%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 14.0
 • 21.8
 • 113.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.6%) 1
 • (33.3%) 6
 • (44.4%) 8
 • (16.7%) 3
1,685.61,096.4
מדד ת"א צמיחה
+0.14%
+1.9
1,334.2
0.14% -4.79% 6.16%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 12.0
 • 29.0
 • 78.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.0%) 12
 • (43.7%) 58
 • (35.3%) 47
 • (12.0%) 16
1,494.81,073.9
מדד ת"א All Share
-0.09%
-1.2
1,242.8
-0.09% -2.26% -0.46%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 342.0
 • 779.8
 • 2,862.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.0%) 26
 • (34.7%) 113
 • (45.0%) 147
 • (12.3%) 40
1,352.01,189.5
מדד תל-דיב
+0.01%
+0.2
1,602.7
0.01% -2.52% 7.51%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 110.0
 • 348.8
 • 1,206.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.4%) 3
 • (34.0%) 16
 • (57.5%) 27
 • (2.1%) 1
1,731.81,264.9
מדד ת"א מעלה
-0.27%
-3.9
1,466.0
-0.27% -2.54% 7.32%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 167.0
 • 343.9
 • 1,348.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 1
 • (42.9%) 15
 • (48.5%) 17
 • (5.7%) 2
1,514.81,150.6
* כל המניות וההמירים
-0.29%
-2.9
995.2
-0.29% -8.53% -7.58%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.9%) 42
 • (45.9%) 217
 • (33.3%) 157
 • (11.9%) 56
1,153.9981.7
* מדד מניות כללי
-0.29%
-3.0
1,018.9
-0.29% -8.56% -7.64%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.3%) 42
 • (44.2%) 199
 • (34.1%) 154
 • (12.4%) 56
1,182.61,005.1
* מדד יתר מניות
+0.24%
+5.2
2,174.5
0.24% -3.45% 4.55%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.3%) 33
 • (51.2%) 164
 • (24.4%) 78
 • (14.1%) 45
2,396.21,693.3
20/08/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 20/08/2017 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
+0.55%
+10.4
1,888.4
0.55% 3.37% 14.80%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (66.7%) 6
 • (33.3%) 3
 • (0.0%) 0
1,888.21,319.9
מדד חברות ביטוח
-1.37%
-23.4
1,710.5
-1.37% -0.18% 18.18%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (14.3%) 1
 • (71.4%) 5
 • (14.3%) 1
1,784.31,148.3
מסחר ושרותים
-0.06%
-0.8
1,275.4
-0.06% -3.84% -6.21%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.5%) 6
 • (49.2%) 35
 • (32.4%) 23
 • (9.9%) 7
1,459.31,259.5
נדל"ן ובינוי
+0.10%
+0.9
937.4
0.10% 1.45% 15.54%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.3%) 9
 • (51.5%) 50
 • (36.1%) 35
 • (3.1%) 3
988.6672.7
חברות תעשיה
-0.22%
-2.9
1,335.0
-0.22% -1.05% 12.82%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (1.6%) 1
 • (46.9%) 30
 • (45.3%) 29
 • (6.3%) 4
1,630.71,129.2
חברות השקעה ואחזקות
+0.73%
+4.6
624.6
0.73% -3.51% 9.31%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.2%) 4
 • (50.9%) 25
 • (32.7%) 16
 • (8.2%) 4
682.5471.5
חיפושי נפט וגז
+2.35%
+36.7
1,562.7
2.35% -3.34% -2.28%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (29.5%) 5
 • (23.5%) 4
 • (29.4%) 5
 • (17.6%) 3
1,760.51,341.5
כימיה גומי ופלסטיק
-1.13%
-30.0
2,654.3
-1.13% -4.88% 2.99%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (46.7%) 7
 • (40.0%) 6
 • (13.3%) 2
3,784.72,437.3
20/08/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של