מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
-0.56%
-22.3
1,393.7
-1.58% -2.06% -5.24%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 304.0
 • 443.7
 • 2,754.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (22.9%) 8
 • (74.2%) 26
 • (2.9%) 1
1,502.71,382.3
מדד ת"א 125
-0.75%
-19.0
1,247.1
-1.50% -1.46% -2.75%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 424.0
 • 591.3
 • 3,906.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (11.5%) 15
 • (65.6%) 86
 • (22.9%) 30
1,296.21,196.3
מדד ת"א 90
-1.46%
-15.7
971.4
-1.36% 1.03% 8.04%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 119.0
 • 122.0
 • 1,151.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (7.3%) 7
 • (62.5%) 60
 • (30.2%) 29
987.7739.8
מדד ת"א SME60
-1.22%
-17.0
762.8
-1.54% 0.36% 0.59%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 9.8
 • 28.4
 • 403.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (20.0%) 12
 • (56.7%) 34
 • (23.3%) 14
808.2599.6
מדד ת"א טק-עילית
-1.22%
-5.8
366.4
-0.75% -1.37% -4.02%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 62.8
 • 85.3
 • 925.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (21.8%) 12
 • (47.3%) 26
 • (30.9%) 17
385.8315.8
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-1.45%
-9.3
355.8
-1.72% -1.75% -5.55%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 113.0
 • 137.2
 • 1,447.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.3%) 2
 • (26.7%) 23
 • (43.1%) 37
 • (27.9%) 24
380.6314.3
מדד ת"א טכנולוגיה
-1.31%
-11.7
474.3
-1.36% -1.75% 1.54%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 50.9
 • 67.6
 • 706.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.0%) 1
 • (33.3%) 17
 • (33.3%) 17
 • (31.4%) 16
496.7371.1
מדד ת"א ביומד
-1.54%
-9.7
382.7
-1.95% -2.36% -14.34%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 56.0
 • 59.1
 • 454.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 1
 • (17.6%) 6
 • (56.0%) 19
 • (23.5%) 8
496.6385.4
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-0.80%
-16.4
913.6
-1.30% -2.94% -7.39%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 43.0
 • 39.5
 • 376.5
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (30.0%) 6
 • (55.0%) 11
 • (15.0%) 3
1,074.5895.0
מדד ת"א נפט וגז
-0.78%
-19.2
1,078.3
-0.93% -3.05% -3.58%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 12.6
 • 25.9
 • 256.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.7%) 1
 • (15.4%) 2
 • (69.2%) 9
 • (7.7%) 1
1,143.7855.2
מדד ת"א פיננסים
-0.82%
-30.4
1,541.6
-1.94% 1.30% 5.65%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 128.0
 • 118.9
 • 840.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.8%) 1
 • (30.8%) 8
 • (53.9%) 14
 • (11.5%) 3
1,607.41,159.1
מדד ת"א נדל"ן
-1.21%
-6.3
512.6
-1.16% 4.24% 11.83%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 51.4
 • 59.1
 • 704.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 2
 • (27.1%) 19
 • (51.4%) 36
 • (18.6%) 13
518.7388.4
מדד ת"א בנקים-5
-0.42%
-29.8
1,613.1
-1.65% 1.60% 2.17%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 116.0
 • 102.6
 • 663.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (40.0%) 2
 • (60.0%) 3
 • (0.0%) 0
1,691.71,259.4
מדד ת"א ביטוח-פלוס
-1.56%
-46.6
1,524.2
-2.97% 0.22% 11.17%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 10.4
 • 13.1
 • 145.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.9%) 1
 • (35.3%) 6
 • (41.2%) 7
 • (17.6%) 3
1,602.21,085.1
מדד ת"א צמיחה
-0.18%
-2.4
1,300.3
-0.04% 3.01% 3.47%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 10.3
 • 31.6
 • 156.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (13.0%) 18
 • (47.9%) 66
 • (26.8%) 37
 • (12.3%) 17
1,346.41,047.8
מדד ת"א All Share
-1.13%
-18.8
1,238.9
-1.33% 0.92% -0.76%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 444.0
 • 534.5
 • 4,465.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.5%) 18
 • (28.3%) 93
 • (47.7%) 157
 • (18.5%) 61
1,285.61,182.5
מדד תל-דיב
-1.10%
-18.6
1,608.7
-1.14% 2.48% 7.91%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 187.0
 • 211.6
 • 1,521.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (10.4%) 5
 • (72.9%) 35
 • (16.7%) 8
1,627.31,264.9
מדד ת"א מעלה
-0.87%
-22.5
1,393.4
-1.43% -2.35% 2.00%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 239.0
 • 253.8
 • 1,575.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (19.4%) 6
 • (61.2%) 19
 • (19.4%) 6
1,450.51,127.2
* כל המניות וההמירים
-0.87%
-9.3
1,066.9
-0.87% -0.87% -0.92%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.6%) 26
 • (41.9%) 196
 • (37.3%) 174
 • (15.2%) 71
1,157.01,038.1
* מדד מניות כללי
-0.87%
-9.5
1,092.5
-0.87% -0.88% -0.96%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.6%) 25
 • (40.7%) 182
 • (37.9%) 170
 • (15.8%) 71
1,185.81,063.2
* מדד יתר מניות
-0.08%
-1.7
2,172.5
-0.08% 1.10% 4.45%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.9%) 25
 • (52.7%) 167
 • (26.5%) 84
 • (12.9%) 41
2,247.41,691.9
26/03/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 27/03/2017 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-1.15%
-19.5
1,694.4
-1.15% 2.22% 3.00%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (22.2%) 2
 • (77.8%) 7
 • (0.0%) 0
1,767.11,305.6
מדד חברות ביטוח
-1.95%
-31.7
1,627.7
-1.95% 1.15% 12.46%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (14.3%) 1
 • (57.1%) 4
 • (28.6%) 2
1,699.51,129.1
מסחר ושרותים
+0.01%
+0.1
1,377.3
0.01% 0.30% 1.28%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.3%) 3
 • (47.1%) 33
 • (34.3%) 24
 • (14.3%) 10
1,403.71,198.0
נדל"ן ובינוי
+0.05%
+0.5
925.5
0.05% 5.96% 14.08%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.0%) 2
 • (44.9%) 44
 • (38.8%) 38
 • (14.3%) 14
928.3672.7
חברות תעשיה
-0.48%
-6.0
1,241.9
-0.48% 1.52% 4.95%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.9%) 7
 • (40.7%) 26
 • (35.9%) 23
 • (12.5%) 8
1,630.71,129.2
חברות השקעה ואחזקות
-0.27%
-1.7
633.0
-0.27% 2.05% 10.78%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.3%) 4
 • (43.8%) 21
 • (33.3%) 16
 • (14.6%) 7
640.8465.0
חיפושי נפט וגז
-0.20%
-3.1
1,562.9
-0.20% -2.06% -2.27%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (10.5%) 2
 • (26.3%) 5
 • (52.7%) 10
 • (10.5%) 2
1,640.11,269.5
כימיה גומי ופלסטיק
-0.86%
-22.5
2,615.9
-0.86% 1.83% 1.50%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.7%) 1
 • (33.3%) 5
 • (46.7%) 7
 • (13.3%) 2
3,784.72,437.3
26/03/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של