מדדים ראשי

 
 
 • מדדי מניות - ת"א
 • מדדי אג"ח - ת"א
 • מדדי מניות - חו"ל
 • מניות ישראליות בארה"ב
 • מניות ישראליות באירופה
מדדי מניות
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד ת"א 35
+0.20%
+2.9
1,443.4
0.55% 1.58% -1.86%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 230.0
 • 404.7
 • 1,244.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (5.7%) 2
 • (62.9%) 22
 • (31.4%) 11
 • (0.0%) 0
1,479.01,363.5
מדד ת"א 125
+0.08%
+1.0
1,315.3
0.41% 1.77% 2.57%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 326.0
 • 534.5
 • 1,722.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.7%) 5
 • (37.3%) 50
 • (55.3%) 74
 • (3.7%) 5
1,321.91,214.3
מדד ת"א 90
-0.33%
-3.5
1,065.8
-0.09% 2.26% 18.55%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 95.6
 • 107.5
 • 478.0
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.0%) 3
 • (28.3%) 28
 • (63.6%) 63
 • (5.1%) 5
1,083.8837.2
מדד ת"א SME60
-0.25%
-1.9
744.2
0.05% -0.20% -1.86%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 10.8
 • 19.4
 • 85.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.8%) 3
 • (32.3%) 20
 • (58.1%) 36
 • (4.8%) 3
819.5689.4
מדד ת"א טק-עילית
-0.51%
-2.2
424.3
0.48% 2.93% 11.14%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 55.5
 • 77.9
 • 281.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (3.4%) 2
 • (32.2%) 19
 • (55.9%) 33
 • (8.5%) 5
430.1345.4
מדד ת"א גלובל-בלוטק
-0.41%
-1.6
394.2
0.46% 6.30% 4.64%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 76.0
 • 163.0
 • 716.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.2%) 7
 • (34.1%) 29
 • (49.5%) 42
 • (8.2%) 7
399.6339.4
מדד ת"א טכנולוגיה
-0.41%
-2.3
547.2
0.27% 2.88% 17.16%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 46.0
 • 63.8
 • 236.3
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.5%) 4
 • (32.1%) 17
 • (54.7%) 29
 • (5.7%) 3
551.6430.7
מדד ת"א ביומד
-0.55%
-2.3
424.1
0.34% 11.07% -5.08%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 27.3
 • 80.0
 • 404.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.7%) 3
 • (35.5%) 11
 • (41.9%) 13
 • (12.9%) 4
461.6335.6
מדד ת"א תקשורת וטכנו' מידע
-0.30%
-2.8
907.4
0.30% 4.52% -8.03%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 26.3
 • 35.9
 • 104.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.8%) 1
 • (33.3%) 7
 • (61.9%) 13
 • (0.0%) 0
999.3816.7
מדד ת"א נפט וגז
+0.83%
+7.4
897.4
-0.91% -8.06% -19.76%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 36.8
 • 15.8
 • 86.8
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (33.3%) 4
 • (50.1%) 6
 • (8.3%) 1
 • (8.3%) 1
1,204.1903.5
מדד ת"א פיננסים
+0.17%
+3.0
1,757.6
-0.25% 3.13% 20.46%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 53.6
 • 97.3
 • 372.6
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (50.0%) 14
 • (46.4%) 13
 • (3.6%) 1
1,772.91,290.3
מדד ת"א נדל"ן
-0.27%
-1.5
552.4
0.03% 1.27% 20.50%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 39.7
 • 67.1
 • 279.7
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.7%) 2
 • (52.1%) 38
 • (41.1%) 30
 • (4.1%) 3
557.5434.8
מדד ת"א בנקים-5
+0.02%
+0.4
1,821.0
-0.53% 0.93% 15.33%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 37.7
 • 77.4
 • 273.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (60.0%) 3
 • (40.0%) 2
 • (0.0%) 0
1,838.51,427.2
מדד ת"א ביטוח-פלוס
+0.27%
+4.6
1,736.9
0.04% 5.85% 26.68%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 15.1
 • 17.9
 • 72.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (52.6%) 10
 • (42.1%) 8
 • (5.3%) 1
1,754.31,214.5
מדד ת"א צמיחה
+0.23%
+3.1
1,339.6
0.30% -1.63% 6.59%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 10.4
 • 11.8
 • 27.2
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.8%) 16
 • (57.3%) 78
 • (25.0%) 34
 • (5.9%) 8
1,494.81,225.9
מדד ת"א All Share
-0.16%
-2.1
1,312.5
0.11% 1.97% 5.13%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 347.0
 • 474.6
 • 1,844.9
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.2%) 24
 • (44.6%) 148
 • (43.4%) 144
 • (4.8%) 16
1,352.01,189.5
מדד תל-דיב
-0.04%
-0.7
1,657.3
0.15% 0.94% 11.17%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 168.0
 • 196.2
 • 777.4
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.1%) 1
 • (51.1%) 24
 • (46.8%) 22
 • (0.0%) 0
1,731.81,412.0
מדד ת"א מעלה
+0.04%
+0.7
1,533.7
-0.18% 0.63% 12.28%
מחזור יומי
 • מחזור(אש''ח):
 • ממוצע 3 ח' למחזור בשעה זו:
 • מחזור גבוה 3 ח' בשעה זו:
 • 124.0
 • 214.9
 • 869.1
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (2.9%) 1
 • (48.5%) 17
 • (42.9%) 15
 • (5.7%) 2
1,550.51,291.1
* כל המניות וההמירים
-0.42%
-4.3
1,026.3
0.30% 0.96% -4.69%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (7.8%) 37
 • (52.4%) 248
 • (33.2%) 157
 • (6.6%) 31
1,104.4981.7
* מדד מניות כללי
-0.43%
-4.5
1,050.9
0.30% 0.96% -4.73%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (8.0%) 36
 • (51.0%) 231
 • (34.1%) 154
 • (6.9%) 31
1,131.21,005.1
* מדד יתר מניות
-0.41%
-9.0
2,195.6
0.05% -0.53% 5.56%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (9.7%) 31
 • (56.9%) 181
 • (25.2%) 80
 • (8.2%) 26
2,396.22,004.1
23/10/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של * , 24/10/2017 נתוני מדדים אלו מתעדכנים ברצף ומעודכנים לתאריך
ענפים
מדד שער / שינוי יומי שינוי שבועי שינוי חודשי שינוי השנה מחזור יומי
מחזור יומי
מציין את התפתחות
המסחר היומי ביחס
לממוצע המסחר הצפוי:
1. מחזור יומי נכון לעכשיו
2. ממוצע המחזור היומי בשעה זו (מחושב לפי 3
חודשים אחרונים)
3. המחזור הגבוה ביותר ב-3 החודשים האחרונים
התפלגות מניות
התפלגות מניות
במבט מהיר על התפלגות המניות העולות והירדות
שבמדד:
 מניות שעולות ביותר מ-2% כעת
 מניות שעולות בין 0% ל-2% כעת
 מניות שיורדות בין 0% ל-2%- כעת
 מניות שיורדות ביותר מ-2%- כעת
גבוהנמוךשער 52 שבועות
שער 52 שבועות
גרף זה מציג את ביצועי המדד ב 52 שבועות האחרונים. הקו המקווקו מציג עבור מדדים רציפים את השער הנוכחי של המדד
מדד בנקים
-0.89%
-16.8
1,891.9
-0.53% 0.70% 15.01%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (44.4%) 4
 • (55.6%) 5
 • (0.0%) 0
1,911.41,478.5
מדד חברות ביטוח
-1.44%
-27.8
1,927.5
-0.21% 6.81% 33.18%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (71.4%) 5
 • (28.6%) 2
 • (0.0%) 0
1,959.01,270.1
מסחר ושרותים
-0.08%
-1.1
1,330.1
0.26% 3.24% -2.19%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (11.3%) 8
 • (54.9%) 39
 • (29.6%) 21
 • (4.2%) 3
1,459.31,258.2
נדל"ן ובינוי
-0.37%
-3.6
968.7
0.01% 1.60% 19.41%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.1%) 4
 • (58.8%) 57
 • (33.0%) 32
 • (4.1%) 4
988.6774.3
חברות תעשיה
+0.30%
+4.1
1,366.7
0.58% 0.18% 15.49%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (4.7%) 3
 • (54.7%) 35
 • (37.5%) 24
 • (3.1%) 2
1,380.81,129.2
חברות השקעה ואחזקות
-0.75%
-4.7
627.9
-0.16% -2.38% 9.88%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (6.4%) 3
 • (63.8%) 30
 • (25.5%) 12
 • (4.3%) 2
682.5527.1
חיפושי נפט וגז
-1.38%
-18.3
1,325.5
-1.46% -8.60% -17.12%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (22.2%) 4
 • (61.1%) 11
 • (11.1%) 2
 • (5.6%) 1
1,760.51,344.0
כימיה גומי ופלסטיק
+0.27%
+6.9
2,550.0
-0.36% -4.88% -1.06%
--N/A--
התפלגות מניות
 • מניות העולות ביותר מ-2%:
 • מניות העולות ב 2%-0%:
 • מניות היורדות ב 2%-0%-:
 • מניות היורדות ביותר מ 2%-:
 • (0.0%) 0
 • (60.0%) 9
 • (40.0%) 6
 • (0.0%) 0
2,887.42,437.3
23/10/2017 הנתונים מעודכנים לנתוני הסגירה של