עשו עסקה / יד שנייה
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
צילום: עמית שעל 
צילום: דוד הכהן 
צילום: דוד הכהן 
(170 מאמרים בטור של עשו עסקה / יד שנייה)