שערי המניות שנצפו לאחרונה
 
~
שער
שינוי יומי
5,152.0
-0.6%-32
514.0
4%19.9
47.5
-1.3%-0.6
11,050.0
0.9%100