ת"א 35 +0.11% 1439.87
ת"א 125 +0.18% 1294.75
נדל"ן ת"א +0.34% 524.54
גלובל בלוטק +1.15% 371.46