המניות הפעילות
-1.59% 12,990.0
-0.21% 1,885.0
+4.77% 4,414.0
+0.17% 2,345.0
-2.18% 48,500.0
< לכל המניותנתוני סגירה 16.11.17