המניות הפעילות
-1.34% 1,695.0
+0.98% 877.0
+0.70% 11,450.0
-1.06% 609.5
-1.22% 2,261.0
< לכל המניותנתוני סגירה 27.04.17