המניות הפעילות
-0.56% 2,314.0
-0.24% 1,664.0
+1.26% 12,020.0
-0.74% 18,710.0
-0.52% 8,565.0
< לכל המניותנתוני סגירה 23.03.17