המניות הפעילות
+4.03% 514.0
+2.16% 27,380.0
+0.08% 2,463.0
-0.26% 1,932.0
-0.62% 5,152.0
< לכל המניותנתוני סגירה 18.10.17