המניות הפעילות
+0.49% 1,864.0
-1.52% 2,469.0
0.00% 25,810.0
-1.13% 6,362.0
+2.25% 48,620.0
< לכל המניותנתוני סגירה 17.08.17