המניות הפעילות
+8.77% 4,801.0
+0.82% 48,900.0
-0.64% 1,873.0
-2.10% 10,280.0
-0.91% 532.0
+2.59% 27,740.0
+1.08% 13,130.0
-0.34% 2,337.0
-0.66% 84,790.0
-1.14% 12,140.0
< לכל המניותנתוני סגירה 19.11.17