המניות הפעילות
+1.84% 28,820.0
+0.22% 900.0
-0.56% 58,290.0
-4.31% 60,000.0
-0.36% 1,938.0
-0.61% 2,456.0
+0.81% 5,252.0
-1.87% 965.6
-3.69% 7,100.0
-0.17% 524.1
< לכל המניותעדכון אחרון ב- 16:13