המניות הפעילות
+13.48% 6,340.0
-0.17% 2,356.0
-0.98% 1,911.0
-2.03% 30,910.0
-2.33% 30,640.0
+3.80% 14,470.0
-3.15% 46,490.0
-1.39% 509.8
-0.59% 30,270.0
-0.24% 956.6
< לכל המניותנתוני סגירה 14.12.17