המניות הפעילות
+0.31% 12,880.0
-2.69% 2,276.0
+1.22% 29,100.0
-2.44% 1,561.0
+1.04% 26,300.0
+0.38% 40,050.0
+0.21% 14,090.0
-2.93% 680.1
-1.93% 1,674.0
-2.04% 5,728.0
< לכל המניותנתוני סגירה 19.01.17