המניות הפעילות
0.00% 4,244.0
0.00% 2,408.0
0.00% 393.3
0.00% 1,289.0
0.00% 68,900.0
0.00% 3,790.0
0.00% 84.4
0.00% 3,713.0
0.00% 1,440.0
0.00% 39,600.0
< לכל המניותנתוני סגירה 21.02.17