המניות הפעילות
+2.86% 5,760.0
+16.82% 6,550.0
-0.72% 18,020.0
-1.02% 2,431.0
-1.06% 1,960.0
< לכל המניותנתוני סגירה 11.12.17