המניות הפעילות
-0.12% 3,393.0
+2.14% 525.0
-1.32% 5,084.0
-0.53% 2,450.0
-7.80% 9,340.0
< לכל המניותנתוני סגירה 19.10.17