המניות הפעילות
+0.62% 2,275.0
-1.36% 1,672.0
+0.09% 11,460.0
-0.39% 607.1
-0.48% 5,822.0
< לכל המניותנתוני סגירה 30.04.17