המניות הפעילות
-1.59% 12,990.0
-0.21% 1,885.0
+4.77% 4,414.0
+0.17% 2,345.0
-2.18% 48,500.0
+0.78% 27,040.0
-0.48% 536.9
+2.25% 12,280.0
+2.10% 30,640.0
-1.26% 943.0
< לכל המניותנתוני סגירה 16.11.17